Home » Kontakt

Kontakt

Võru Täiskasvanute Gümnaasium
Jüri 42, Võru linn

tel 782 1426
Direktor Merike Ojamaa
E-post: vtg@vtg.edu.ee


1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem.
Haridus- ja Teadusministeerium, kontakt: Munga 18, Tartu, 50088; e-post: hm@hm.ee; tel 735 0222.

2) Võru Maavalitsus, kontakt: Jüri 12, Võru, 65620; e-post: mv@mv.werro.ee; tel 786 8302.

3) Riiklikku järelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet.
kontakt: Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esindus Lembitu 2a, Võru,65608; e-post: louna@terviseamet.ee; tel 782 1138.