Home » Hoolekogu

Hoolekogu

Koosseis

Nimi Telefon E-post
Kalev Kleinert Vilistlane, Kaitseväe Lahingukool, HK esimees 564 1859 kalev.kleinert@gmail.com
Halliki Karba Võru Linnavolikogu 516 4032 halliki@hot.ee
Merle Koik Võrumaa Keskraamatukogu 520 0718 merle@lib.werro.ee
Kaira Pruus Õppijate esindaja 546 13 849 pruus.kaira@gmail.com
Gerli Leok VTG vilistlane 565 64 307 leokgerli@gmail.com
Tiit Vaher VTG õpetaja 782 1426 tiitvaher@vtg.edu.ee
Lilia Vildo VTG õpetaja 506 1543 liliavildo@gmail.com

 

Hoolekogu otsused:

21.11.2013

 1. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuskava esitatud kujul vastu võtta.

30.09.2013

 1. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi eelarve esitatud kujul vastu võtta.

04.06. 2013

 1. Ühehäälselt vastu võtta Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi uus õppekava.

11.03.2013

 1. Vabastada Tõnu Anton Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu esimehe kohalt. Tõnu Anton jätkab hoolekogu liikmena.
 2. Ühehäälselt valida hoolekogu esimeheks Kalev Kleinert
 3. Ühehäälselt valida hoolekogu aseesimeheks Tiit Vaher

16.11.2012

 1. Arengukava tegevuskava heaks kiita.

28.09.2012

 1. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi eelarve projekt parandusteta heaks kiita.

27.08.2012

 1. Kriitika hoolekogu töö kohta on õige (sisekontrolli aruande põhjal), hoolekogu tegutsemise korrale lisada punkt side- ja elektrooniliste vahendite kasutamise kohta.
 2. Vastu võtta Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu tegutsemise kord.
 3. Vastu võtta Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

23.11.2011

Kiideti heaks VTG arengukava tegevuskava 2011-2014 muudatus

20.10.2011

Kiideti heaks VTG 2012. aasta eelarve ja tegevuskava.

25.02.2011

Kiideti heaks „VTG õpilaste vastuvõtu kord ja tingimused“

21.12.2010

 1. Kiideti heaks VTG arengukava aastani 2020
 2. Kiideti heaks VTG põhimäärus ja kodukord
 3. Valiti HK esimees, aseesimees ja protokollija.

25.10.2010

1.Tutvuti sisehindamise aruandega

2.Direktorile tehti ettepanek moodustada uus hoolekogu koosseis

30.09.2010

1.Otsustati eelarve kiita heaks

2.Otsustati  hoolekogu töö kiita rahuldavaks